The Big Five

Løve

At se en løve i sit naturlige miljø er en imponerende oplevelse, og noget af det bedste en safari i Tanzania har at byde på. Der findes omkring 15-20.000 løver i Afrika, og en stor andel af disse holder til i Tanzanias nationalparker. Løver hviler i op til 20 timer om dagen, og midt på dagen, hvor det er for varmt at jage, finder man dem ofte liggende i skyggen af et træ. Sidst på dagen ses løver ofte omkring klipperne på savannen, hvorfra de har et godt overblik. Flere steder i Tanzania har løverne lært sig at klatre i træer. Det gør de ellers ikke andre steder.

I modsætning til de fleste andre kattedyr er løven et socialt væsen, der lever i flokke på op til 25. Flokken ledes af en dominerende han, som er far til alle unger i flokken. I en flok er der flest hunløver, der alle er i familie med hinanden, og sjældent mere end 2-4 hanløver, da alfa-hannen sørger for at jage dem væk, inden de er helt voksne, og kan udgøre en fare for ham. Hunløverne er mindre og hurtigere end hanløverne, og det er derfor dem der står for jagten på antiloper, zebraer, bøfler og gnuer. Så snart hunløverne har nedlagt et byttedyr, spiser hanløven først, mens hunløverne og ungerne må vente på tur. Løver bliver som regel mellem 10 og 15 år.

Det bedste sted at spotte en løve i Tanzania er i Serengeti. Der er altid masser af løver i den centrale del, kaldet Seronera. I den sydlige del af Serengeti, omkring Ndutu-søen, er der masser af action fra januar til marts, når 1½ million gnuer samles for at kælve, hvilket gør dem til et let bytte for løver og andre rovdyr. Et andet område hvor mange af vores kunder ser løver er i det imponerende Ngorongoro krater, som har verdens tætteste løvebestand, pr. km2. Et tredje, og mindre besøgt området med rigtig mange løver, er Selous, der har den største bestand af løver i hele Tanzania.

Leopard

Leoparden findes i det meste af Afrika, syd for Sahara. Det er et smukt og yndefuldt kattedyr der kendetegnes på sin plettede pels.

De er blandt de sværeste dyr at se på en safari, da de er ret menneskesky og mest aktive om natten. Men de er territorielle, og lever ofte omkring de samme træer, så hvis du har en dygtig guide, ved han præcis hvor han skal lede. Leoparder bruger træer som observationsplatforme og til beskyttelse fra andre rovdyr. Du skal holde øje med halen, som hænger ned fra en af træets store grene. De kan også ligge i krattet omkring træet, hvor de søger skygge når det er varmest. Her skal du så lede efter ører, eller en hale der stikker op.

I modsætning til løverne er leoparden absolut ikke et flokdyr. De lever altid alene, i et afgrænset område. Kun når hunnen er i løbetid tiltrækker hun en han, hvorefter han tager tilbage til sit eget territorie. En leopard går drægtig i ca. 105 dage og føder 2 - 4 unger ad gangen. De er kendt for at være meget gode mødre, der er mestre i at gemme sine unger for andre rovdyr. Men de er udsatte, for det er svært at jage føde og passe på ungerne, på samme tid. Leopardens gennemsnitsalder er mellem 12 og 17 år.

Leoparder har mange ekstraordinære færdigheder, herunder nattesyn og evnen til at svømme. De er også eksperter i at klatre, og kan trække et bytte, der vejer op til tre gange deres egen kropsvægt, op i et træ! Det gør de for at sikre, at andre rovdyr som hyæner og løver ikke stjæler det. De bedste steder at spotte leoparder er Tarangire og Serengeti i det nordlige Tanzania. Ellers er chancerne også gode i de sydlige parker Ruaha og Selous, der er meget mindre besøgt af turister, og derfor en mere unik naturoplevelse.

Elefant

Den største af The Big Five er den afrikanske elefant, som er jordens største landlevende dyr og kan veje op til 7 ton. På trods af sin store størrelse, kan den bevæge sig næsten 200 km på en dag og har en topfart på 65 km/t.

Den afrikanske elefant er noget større end den indiske elefant, og kendes på sine flotte stødtænder og store ører. Elefanten er desuden kendt for sit intelligente og blide væsen. Den gennemsnitlige levealder for en elefant i det fri, er 70 år.

Bestanden i Tanzania er stigende, og der lever ca. 60.000 elefanter i landet i dag. Elefanter lever i flokke, som regel mindst 20 elefanter i en flok, men nogle gange ses flokke på op til 200 elefanter. En flok består af både hanner og hunner. Hannerne er størst, men flokken ledes af den ældste hun, matriarken.

På grund af sin størrelse, har elefanterne en betydelig påvirkning på det biologiske miljø, i de områder de lever i. De spiser op til 300 kg. græs, urter, frugt og planter om dagen, og kan trække hele træer op med rod. På den måde kan de være hårde ved naturen. Omvendt spreder de også frø, når de ”afleverer” en klat møg i et nyt område, og er derfor med til at øge den biologiske mangfoldighed.

Næsehorn

Et andet imponerende og flot dyr er næsehornet der kan veje op til 2.500 kg, med et horn på 150 cm. Størrelsen til trods, kan de skyde en topfart på 55 km/t. Med sin panserhud og store horn ligner næsehornet en dræbermaskine, men det er et ganske fredeligt dyr, der lever af græs eller planter.

Der findes to arter - det sorte næsehorn og det hvide næsehorn. På trods af navnet, er begge arter grå. En væsentlig forskel på de to er, at det hvide næsehorn er større og har brede, firkantede læber som den bruger til at spise græs fra jorden, mens det mindre, sorte næsehorn med sin fremtrædende overlæbe er en "browser" der kun spiser mad fra træer og buske, og ikke det der ligger på jorden.

Det hvide næsehorn er, på grund af de eftertragtede horn der siges at have helbredende kraft, helt udryddet i Tanzania. Det sorte næsehorn er også stærkt udrydningstruet, men bestanden er som følge af regeringens indsats mod krybskytteri stigende. Man skal dog stadigvæk være meget heldig for at spotte et næsehorn, da der kun lever omkring 167 dyr i Tanzania i dag. Chancen for at se et næsehorn er størst i Ngorongoro-krateret, men du kan også være heldig at spotte et i Serengeti.

Bøffel

Afrikanske bøfler har en robust bygning og karakteristiske horn. De er græssende og bevæger sig i store flokke på op til 1.500 dyr. De benytter sig af de samme strækninger år efter år, og flytter på sig så snart området de befinder sig i, er ved at være tomt for føde. De trives bedst i skovområder og på de våde savanner hvor der er god adgang til vand, græs til føde og buske til skjulesteder.

Bøflen har en gennemsnitlig levealder på 20 til 25 år. Hannerne er en del større end hunnerne og de kan veje op til 800 kg. De er ikke-territorielle, hvorimod hannerne konkurrerer om hunnernes gunst ved at kæmpe mod hinanden.

Afrikanske bøfler lever i store flokke, med både hanner og hunner. Men når hannerne bliver gamle, og dermed en byrde for flokken, jages de væk af de unge hanner. Herefter lever de alene, eller i små grupper af ældre hanner. Disse gamle, enlige hanner er meget aggressive, og her skal man som safari-turist passe på ikke at komme for nær. På grund af disse aggressive hanner, regnes bøflen som den farligste af The Big Five, og hvert år dræbes over 200 mennesker af bøfler. (Som regel bønder der forsøger at skræmme bøflerne væk fra marken.) Dette er vores erfarne guider naturligvis meget opmærksomme på, og sørger altid for at holde god afstand, og i øvrigt på alle måder have respekt for naturen.

Bøflens eneste naturlige fjender er løver, hyæner og krokodiller. Rovdyrene angriber aldrig en bøffel alene, da sandsynligheden for at blive dødeligt såret, af de op til 160 cm lange horn, er meget stor. Der skal en stor flok løver eller hyæner til, for at nedlægge en bøffel.
Bestanden af bøfler i Tanzania er meget stor, og der er nærmest garanti for at se dem på din næste safari.

VIL HØRE MERE OM THE BIG FIVE?

61 70 16 10info@tanzaniatours.dk